partnerzy

W ramach organizacji Wolskiego Korowodu 2019 – #PodajDalej! współpracujemy z wieloma organizacjami, które współtworzą to wydarzenie. W tym roku mamy przyjemność współpracować z:

ACTIV Centrum Rehabilitacji

Alpaki z Zielonych Traw

Avon

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

Caritas Archidiecezji Warszawskiej –Okopowa

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”- OGNISKO „MURANÓW”

Decathlon Reduta

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Foodsharing Warszawa

Fundacja „EMERYT”

Fundacja Chrześcijańska Nebo

Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu”

Fundacja JEDEN DRUGIEMU

Fundacja Kreatywni w Działaniu

Fundacja Metamorfozy

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON i Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Fundacja Verita

Hufiec ZHP Warszawa Wola

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych A.W. – WTZ ul. Deotymy i ul. Karolkowa

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola

Konsorcjum Lokalnego Systemu Wsparcia „Wolski Spinacz”

Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Plastikowa Rewolucja

Polski Związek Niewidomych Koło Wola-Bemowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Pomysłodawca Wolskiej Tężni Solankowej, Stowarzyszenia MANKO

Poradnia Odchudzania i Odżywiania

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m.st. Warszawie

Projekt „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Dzielnicy Wola

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz. Rej. Warszawa Wola Bemowo

Rada Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

Sonova Polska

Spółdzielnia Socjalna WOLA i Cafe PoWoli

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych (SODON)

Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil Warszawa”

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie kultury fizycznej Warszawska Akademia Piłki Nożnej

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Tadeusza Koszarowskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Stowarzyszenie OD-DO

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo

Stowarzyszenie SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów

Stowarzyszenie SMOK

Stowarzyszenie SPOZA

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Wolskie Centrum Kultury

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego- Warszawski Dom pod Fontanną