Po prostu Służewiec

Dzieci z rejonów Służewca Południowego dzielnicy Mokotów wymagają wsparcia profilaktycznego w zakresie ograniczenia występowania zachowań ryzykownych.

Jedną z metod wsparcia jest praca metodą streetworkingu. Metoda polega w głównej mierze na pracy poza instytucjonalnymi formami wsparcia. Wychodząc do środowiska otwartego – kadra dociera od uczestników projektu – jesteśmy w stanie zapewnić im pomoc oraz zaspokojenie aktualnych potrzeb. Wykorzystanie otwartej przestrzeni i środowiska dzieci oraz młodzieży do inicjowania sytuacji, w których będzie można modelować zachowania tak, aby były one społecznie pożądane. Praca w małych grupach pozwala na dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb uczestników oraz zgłębienie problemów młodzieży oraz zachęca do „otwierania” się przed pedagogami.

Zgodnie z założeniami metody streetworingu oraz celami projektu pedagodzy będą wykonywali działania animacyjne o charakterze rekreacyjnym i sportowym (rozwijające zainteresowania) oraz wskazujące alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Ponadto będą realizowane wyjścia z uczestnikami projektu poza teren osiedla aby dostarczyć im nowych doświadczeń kulturalno-społecznych (np. kręgielnie, kina, pizzerie).